Asbestverwijdering: belangrijke regelgeving & zelf doen of laten doen?

Vrouw in de bouw is een blog over ALLES dat met aannemers, bouwondernemingen, klussen en de bouw te maken heeft.

Asbestverwijdering: belangrijke regelgeving & zelf doen of laten doen?

Asbestverwijdering: belangrijke regelgeving & zelf doen of laten doen?

27 december 2019
 Categorieën:
Bouw & aannemers, Blog


Asbestverwijdering wordt in Nederland en heel Europa steeds belangrijker

Jarenlang was het in de woningbouw geen enkel probleem om asbest te gebruiken. Vanwege enkele specifieke kenmerken van asbest was gebruik van dit materiaal in dakbeschotten, dakpannen en vloerbekleding niet iets waarover werd nagedacht. Asbest isoleerde immers goed, hield vocht tegen en had een lange levensduur? Sinds de jaren 1990 is deze houding echter compleet veranderd. In 1993 bepaalde de Nederlandse overheid dat asbest niet meer voor bouwdoeleinden gebruikt mag worden, vanwege de kankerverwekkende vezels die in asbest zitten. Eenzelfde verbod kondigde in 2005 de Europese Unie af voor zijn lidstaten. Recent bepaalde de overheid dat particulieren en bedrijven die asbestdaken, golfplaten van asbest of andere asbestmaterialen hebben die in contact staan met de buitenlucht, dit materiaal weg moeten halen voor 2028 of - in bijzondere gevallen - het jaar 2030. Als één ding duidelijk is, is het wel dat de houding ten opzichte van asbest in enkele decennia compleet veranderd is.

Regelgeving rond asbestverwijdering: zelf verwijderen

Wanneer er sprake is van de aanwezigheid van asbest in woningen of bedrijfspanden, geldt er in Nederland een strenge regelgeving. Voor kleine oppervlakten en asbestplaten die eenvoudig gedemonteerd kunnen worden, geldt dat - onder strenge voorwaarden - particulieren dit asbest zelf mogen verwijderen. Er geldt dan wel de verplichting voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport door een asbestbestrijdingsbedrijf, wat zo'n 200 à 300 euro kost. In dit rapport staat waar het asbest zit en of het zelf verwijderd mag worden. Als dat zo is, dien je als particulier aan allerlei voorwaarden te voldoen, zoals de juiste kleding dragen (denk aan een speciale overall en een stofkapje). Verder moet er minimaal vier weken voordat je begint met asbestverwijdering een sloopmelding bij de lokale gemeente gedaan worden, waarbij het inventarisatierapport overlegd dient te worden. Ook moeten er asbestveiligheidszakken gebruikt worden en is de afvoer van het materiaal aan regels gebonden. Wanneer er sprake is asbestplaten die beschadigd zijn, die met de buitenlucht in contact staan of die uit grote oppervlakten van meer dan 35 m2 bestaan, dient een gespecialiseerd asbestbedrijf ingeschakeld te worden.

Hoe gaat het verwijderen door een specialistisch bedrijf in zijn werk?

Wanneer een asbestverwijderingsbedrijf wordt ingeschakeld, maakt dit bedrijf eerst een asbestinventarisatierapport op. Hierin staat precies wat er allemaal moet gebeuren, wat de risico's zijn bij niet-verwijderen en wat het project gaat kosten. Ook blijkt uit het inventarisatierapport dat het betreffende bedrijf gecertificeerd is en dus de asbest wettelijk gezien mag verwijderen. Na goedkeuring van het inventarisatierapport en de offerte van een bedrijf, wordt een datum vastgesteld waarop de werkzaamheden gaan plaatsvinden. Het is slim om buurtgenoten hierover te informeren, want er komt een steiger in de straat te staan en het werkterrein rond uw woning wordt afgezet. Vervolgens voert de asbestmedewerkers het afval veilig af. Ten slotte wordt er nog een verplichte eindcontrole uitgevoerd om te kijken over er geen restjes asbest zijn achtergebleven.

Over ons
Als vrouw in de bouw

Hallo daar. Mijn naam is Cindy en ik werk in de ruwbouw sector. Op het eerste gezicht lijkt het misschien nogal vreemd dat men een vrouw in de bouw vindt, maar dit vind ik wat kort door de bocht. Ik denk namelijk dat er genoeg vrouwen zijn die met net zo veel plezier in de bouw werken als een man. Met plezier lees en schrijf ik over de bouwsector. Vandaar dat ik nu deze blog over aannemers, bouwondernemingen, werk zelf, klussen, etc gestart ben. Verder heb ik veel interesse in binnen en buitenhuis architectuur. Met andere woorden schrijf ik over ALLES wat met bouwen, huizen en inrichting te maken heeft. Veel kijk en leesplezier.